Anmäl dig

18 mars 10:00 - 15:00

PROGRAM

09:45 Digital incheckning

10:00 Välkomna till Småhusdagen Live 2021!

Linnea Moberg, vd på Gar-Bo och Anders Gistrand, Marknad- och Försäljningschef på Gar-Bo, hälsar välkommen och informerar om dagens upplägg.

10:05 Senaste nytt från Gar-Bo
Vad har hänt sen sist och vad är på gång? Vi presenterar produktnyheter, fokuspunkter och vilka utmaningar vi står inför.

10:25-10:40 Den hållbara planen
Det bästa materialet för miljön är det som aldrig används. Men hur kan arkitektens planlösning bidra till att minska förändringsbehovet och därmed materialflödet genom bostaden? Arkitekt Oskar Sejnäs tar oss med på en rundtur full av exempel på smarta lösningar – både egna och andras.

10:40-10:55 Hur bra är vi egentligen?
Utifrån vår nollfelsstatisk berättar Lars Fahlgren, Chef Entreprenadbesiktning på Gar-Bo om vikten av att jobba med nollfel för att ständigt förbättra byggprocessen. I samband med detta presenteras det fina resultatet av årets kundundersökning av Gar-Bos besiktningsmän.

10:55-11:00 Bensträckare

11:00-11:50 Hållbara småhus och småhusområden
Samtal och diskussion kring utformning av småhus och om hur Trädgårdsstaden uppfyller hållbarhetskrav i stadsbyggnad.
Medverkande:
Anders Carlsson, Derome Hus AB och Gar-Bos Tekniska råd
Efstathia Vlassopoulou, Anthesis Enveco AB
Mårten Lindström, More10 AB och Gar-Bos Tekniska råd

11:50-12:30 Lunchpaus

12:30-13.00 Här och nu och i framtiden – omvärldsspaning i samhällsbyggnadssektorn
Vad behöver vi ha koll på för att ta en tätposition i hållbart samhällsbyggande?
Med de beslut som fattas idag bygger vi bokstavligen en samhällsbyggnadsstruktur som vi ska leva med i 50–100 år eller ännu längre. Byggnaders livslängd är en styrka utifrån ett hållbarhetsperspektiv och samtidigt en del av utmaningen. Det gäller att använda dagens kunskapsfront när vi bygger, annars finns det en risk att vi bygger in gårdagens lösningar i framtidens byggnader. Anita Aspegren, vd på IQ Samhällsbyggnads spanar på samhällsutmaningar, teknik och lösningar som kan få genomslag i närtid, förändringar i regelverk och styrmedel samt satsningar på forskning och innovation.

13:00 Cirkulära småhus med Amanda Borneke
Byggbranschens egen hållbarhetsprofil gästar oss för att berätta om framtidens byggbransch.
Ledord: Småhus, Cirkulär ekonomi, Återbruk.

13:30-13:35 Bensträckare

13:35-14:00 Den bästa skadan är den som aldrig uppstår
Att bygga utan fel och hållbart är det alla stävar mot. Men hur ser det egentligen ut i verkligheten? Sofia Engström, skadehandläggare på Gar-Bo och Michael Barklund, Tjänsteutvecklare och besiktningsman på Gar-Bo redovisar vad de har kommit fram till i de arbete och utredningar som har utförts.

14:00-14:30 Har småhusen en plats att fylla i den sociala bostadspolitiken?
Hur vill människor bo och kommer småhusen få en renässans och en given plats även i den sociala bostadspolitiken? Maria Pleiborn, Demograf och Bostadsmarknadsexpert på WSP ger en nulägesrapport och framtidsspaning av bostadsmarknaden; vilka utmaningar och möjligheter har vi framför oss? 

14:30-14:55 Prisutdelning Årets småhus
Gar-Bos vd Linnea Moberg och ordföranden i juryn av Årets småhus David Johnson, TMF delar ut priset till vinnaren i Årets småhus 2021.

14:55-15:00 Avslut
Linnea Moberg, vd Gar-Bo och Anders Gistrand Marknad- och Försäljningschef på Gar-Bo sammanfattar Småhusdagen Live 2021.


Anmäl dig